privacyverklaring

Privacyverklaring  

Accordeonist-Accordeonisten.be (gevestigd te Leiden) bevat een contactformulier. Hier wordt er gevraagd om een aantal persoonsgegevens:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Accordeonist-Accordeonisten.be benut uw e-mailadres en telefoonnummer, die uitsluitend via Accordeonist-Accordeonisten.be worden ontvangen, om u te informeren over uitsluitend Accordeonist-Accordeonisten.be optredens, naar aanleiding van uw eerdere vraag. De gegevens worden niet aan derden/anderen doorgegeven! Eenmaal per jaar wordt korte vrijblijvende informatie toegestuurd, indien u dit niet wenst mail info@accordeonist-accordeonisten.be Gegevens die in het contactformulier worden ingevuld, worden niet bewaard in een database.

Om de website te kunnen bezoeken, bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Contact opnemen zonder persoonsgegevens te verstrekken is niet mogelijk; wel kunt u, in plaats van het contactformulier in te vullen, een (anonieme) e-mail sturen naar info@accordeonist-accordeonisten.be In dit geval verstrekt u alleen uw e-mailadres.

Als ‘betrokkene’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens die over u worden bewaard. Ook heeft u altijd het recht om toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken en om een klacht te indienen bij de relevante privacytoezichthouder. Accordeonist-Accordeonisten.be maakt geen gebruik van automatische besluitvorming en maakt ook geen gebruik van cookies. Voor vragen over de website en muziekoptredens kun u ook mailen naar bovenstaand email-adres.